Τεχνικός εξοπλισμός

Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της 2 τυπογραφικά πιεστήρια, 2 εκτυπωτικές μηχανές offset, 3 ψηφιακούς επαγγελματικούς εκτυπωτές και όλα τα βοηθητικά μηχανήματα εκτυπώσεων που χρειάζονται (κοπτική, διπλωτική,συρραπτικές, εμφανιστήριο τυπογραφικών τσίγκων, H/Y, κ.λ.π.)